Paieška

Klientų palaikymas: (+357) 22314160

FOREX IR CFD PREKYBA YRA LABAI RIZIKINGA

Priklausomai nuo jūsų depozito dydžio, jūsų sąskaitai gali būti suteiktas vienas VIP statusų. Jeigu turite kelias prekybos sąskaitas, sumuojamos visų sąskaitų lėšos.

Paslauga Profesionalo statusas nuo 50 000 sąskaitos valiuta VIP GOLD statusas nuo 100 000 sąskaitos valiuta VIP PLATINUM statusas nuo 500 000 sąskaitos valiuta
Asmeninis vadybininkas

Darbo valandomis

5 dienas per savaitę

nuo 9.00 iki 21.00 val.

Bet kuriuo paros metu

7 dienas per savaitę (išskyrus valstybines šventes ir šventines dienas)

Bet kuriuo paros metu

7 dienas per savaitę (išskyrus valstybines šventes ir šventines dienas)

Klientams su profesionalo statusu – darbo valandomis (5 dienas per savaitę, nuo 9.00 iki 21.00 val.) VIP GOLD ir VIP PLATINUM klientams – bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę (išskyrus valstybines šventes ir šventines dienas).

ASMENINIO VADYBININKO FUNKCIJOS

Asmeninis vadybininkas – tai jūsų asmeninis pagalbininkas ir konsultantas, žinantis finansų rinkų niuansus ir subtilybes.

Tai aukšto lygio specialistas, kuris ne tik gali tinkamai išspręsti bet kurias jums kilusias technines problemas, bet taip pat ir suorganizuoti greitą jūsų lėšų įdėjimą arba nuėmimą, pakonsultuoti jus apie įvairius TeleTrade produktus ir paslaugas.

Taip pat galite naudotis mūsų techninės pagalbos komanda, kuri su malonumu padeda kiekvienam klientui 24 valandas, 5 dienas per savaitę, nepriklausomai nuo jo statuso. Tačiau, asmeninis vadybininkas gali išspręsti daug platesnį jūsų klausimų spektrą.

Kaupiamasis atlygis

Kaupiamoji suma iki 12 % per metus specialiomis lengvatinėmis sąlygomis

Kaupiamoji suma iki 13 % per metus specialiomis lengvatinėmis sąlygomis

Kaupiamoji suma iki 14 % per metus specialiomis lengvatinėmis sąlygomis

 • „TeleTrade“ visiems savo registruotiems klientams, turintiems prekybos sąskaitas, (ne tik VIP) siūlo prisijungti prie kaupiamojo atlygio programos ir sutaupyti iki 1 % per mėnesį nuo efektyvaus prekybos spredų sumažinimo, taikomo programos dalyviams. Tačiau VIP klientams taikomos papildomos naudingos šios programos sąlygos.
 • VIP GOLD arba VIP PLATINUM klientams taikomas dar didesnis atlygio koeficientas – atitinkamai 1,08 % per mėnesį (per metus – 13 %) ir 1,17 % per mėnesį (14 % per metus) – remiantis tomis pačiomis specialiomis sąlygomis.
 • Kaupiamasis atlygis pervedamas į kliento sąskaitą kito kalendorinio mėnesio pradžioje. Kaupiamasis atlygis įskaitomas į VIP kliento sąskaitą kiekvieną mėnesį, per kurį jis nuo savo sąskaitos nenuėmė lėšų. Kadangi kaupiamasis atlygis yra susijęs su specialiomis prekybos spredų nuolaidomis, jį gali gauti tik tie klientai, kurių prekybos sąskaitoje yra nemažesnis prekybinės veiklos lygis, kaip 1 uždarytas lotas kiekvienam lėšų 1000 USD arba EUR, buvusių atitinkamo prekybos mėnesio pradžioje.
 • Pavyzdžiui, 100 lotų – 100 000 USD mėnesio pradžioje, 150 lotų – 150 000 USD ir t. t. Nepriklausomai nuo kliento sąskaitos rūšies, kaupiamajam atlygiui skaičiuojami tik šių finansinių priemonių uždaryti lotai: FOREX ir metalų CFD. Uždarytos pozicijos turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • pozicija turi būti atvira mažiausiai 2 minutes (120 sekundžių),
  • pozicijos atidarymo ir uždarymo kainų skirtumas turi sudaryti mažiausiai 0,05 % pozicijos atidarymo kainos (ekvivalentas maždaug 0,0005 EUR/USD punkto).
 • Atkreipkite dėmesį, kad jeigu sąskaitoje yra likę kokių nors premijų, galiojančių pagal įvairias ankstesnes „TeleTrade“ premijų programas, bendra visų tokių premijų suma yra automatiškai įtraukiama į lėšų sumą mėnesio pradžioje. Dėl to kaupiamajam atlygiui mėnesio pabaigoje reikiamas uždarytų lotų skaičius yra apskaičiuojamas pagal visų lėšų to mėnesio pradžioje sumą, tai apima ir premijas. Aukščiau pateiktame pavyzdyje lėšų suma yra laikoma visų lėšų suma. Jeigu kliento sąskaitos kapitalas yra 100 000 JAV dolerių (tai apima visų pozicijų pelną ir nuostolius) ir, tarkime, sąskaitoje dar yra 10 000 JAV dolerių premijų, tada visa sąskaitos lėšų suma yra 110 000 JAV dolerių, tad kaupiamajam atlygiui gauti reikės mažiausiai 110 uždarytų lotų.
 • Tuo tarpu bet kurios kitos kliento anksčiau gautos premijos NĖRA įtraukiamos į pagrindinę sumą, kuria remiantis yra skaičiuojamas kaupiamasis atlygis.
 • Pagrindinė suma, pagal kurią skaičiuojamas kaupiamasis atlygis mėnesio pabaigoje, yra visas kliento kapitalas sąskaitoje mėnesio pabaigoje minus tą mėnesį į sąskaitą įdėtos lėšos. Kitaip sakant, kaupiamasis atlygis neskaičiuojamas naujai įdėtoms lėšoms, kurios sąskaitoje išbuvo ne visą mėnesį. Tačiau, kaupiamasis atlygis bus skaičiuojamas tą mėnesį gautam pelnui, taip pat ir pelnui gautam per nepilną mėnesį.
 • Tarkime, remdamiesi tuo pačiu pavyzdžiu, bendra sąskaitos lėšų suma mėnesio pabaigoje, įvertinus visų atvirų ir uždarytų pozicijų rezultatus, yra 160 000 JAV dolerių. 20 000 JAV dolerių – kliento per mėnesį uždirbtas pelnas ir 40 000 JAV dolerių yra papildomos lėšos, tą mėnesį kliento įdėtos į sąskaitą. Kaupiamajam atlygiui bus reikalingi 110 ir daugiau lotų, uždarytų tą mėnesį, kito mėnesio pradžioje klientas gaus +1 % nuo 120 000 JAV dolerių, t. y. 1200 JAV dolerių. 40 000 JAV dolerių suma, įdėta tą mėnesį, neturės jokios reikšmės kaupiamojo atlygio dydžiui, gaunamam tą mėnesį, atlygis bus skaičiuojamas nuo kliento kapitalo, kurio vertė 100 000 JAV dolerių, plius 20 000 JAV dolerių tą mėnesį uždirbto pelno.
 • Jeigu VIP klientas turi kelias prekybos sąskaitas, tai atlygis skaičiuojamas ir išmokamas atskirai kiekvienai sąskaitai.

Šios specialios sąlygos taikomos visiems VIP klientams.

Išsamesnės informacijos dėl kaupiamųjų išmokų procedūros prašome teirautis savo sąskaitos vadybininko.

* Taikomos Naudingų prekybos sąlygų nuostatas

Spredų sumažinimas, grąžinant sandorio išlaidas

„TeleTrade“ savo klientams grąžina dalį išlaidų už atsiskaitomąjį mėnesį užbaigtus sandorius.

Grąžinimo koeficientas 10 % Grąžinimo koeficientas 13 %
Grąžinimo koeficientas 15 %

Spredo dalies grąžinimas

„TeleTrade“ savo VIP klientams grąžina dalį išlaidų už atsiskaitomąjį mėnesį užbaigtus sandorius. Grąžinama suma priklauso nuo kliento VIP statuso ir apskaičiuojama pagal spredo dydį pozicijos uždarymo metu bei kliento sumokėtą komisinį mokestį už operacijos atlikimą. Didžiausia grąžinama suma negali viršyti 10 JAV dolerių už lotą. Grąžinama suma pervedamas į kliento sąskaitą kiekvieno mėnesio pradžioje, bet ne vėliau kaip 5 kito mėnesio, einančio po ataskaitinio, dieną.

Grąžinimo sąlygos:

 • Ataskaitinio mėnesio pradžioje, pabaigoje ir grąžinimo dieną kliento sąskaitos statusas turi būti VIP.
 • Per ataskaitinį mėnesį lėšos nuo sąskaitos neturi būti nuimamos.
 • Užskaitomi tik užbaigti FOREX ir metalų CFD priemonių sandoriai. Sandoriai turi atitikti šias sąlygas:
  • sandoris turi trukti ne trumpiau kaip 2 minutes (120 sekundžių),
  • pozicijos atidarymo ir uždarymo kainų skirtumas turi sudaryti mažiausiai 0,05 % pozicijos atidarymo kainos (ekvivalentas maždaug 0,0005 EUR/USD punkto).

Uždarytos pozicijos grąžinamo dydžio apskaičiavimo pavyzdys:

Tarkime, ataskaitinį mėnesį klientas uždarė 10 lotų EURUSD poziciją.

Spredas pozicijos uždarymo metu: 0,6 punktai arba 60 dolerių už 10 EURUSD lotų.

Komisinis mokestis už šio sandorio atidarymą: 80 JAV dolerių.

Taigi, kito mėnesio pradžioje klientas gaus 13 % grąžinimą nuo 140 JAV dolerių, tai atitinka 18,5 JAV dolerio sumažintą kliento sandorio mokestį.

Neigiamų svopų kompensavimas

Įmonė kompensuoja sukauptus neigiamus prieš tai buvusio mėnesio sandorių svopus.

Neigiamų svopų kompensavimas

TeleTrade VIP klientams kompensuoja 20 % sukauptų neigiamų svopų nuo sandorių, uždarytų per ataskaitinį mėnesį. Kompensacija įskaitoma į kliento prekybos sąskaitą kiekvieno mėnesio pradžioje, ne vėliau kaip 5 mėnesio, einančio po ataskaitinio, dieną.

Kompensacijos įskaitymo sąlygos:

 • Įskaitomi tik užbaigti FOREX ir metalų CFD priemonių sandoriai.
 • Ataskaitinio mėnesio pradžioje ir pabaigoje bei kompensacijos įskaitymo dieną kliento sąskaita turi būti VIP statuso.
„Žalioji linija“ – specialiai VIP paslaugų sandorių aptarnavimui išskirta linija

Speciali telefono linija (VIP klientams atskiras numeris)

Sąskaitos papildymas be komisinių mokesčių

Įmonė kompensuoja bankų arba mokėjimo sistemų, per kurias buvo atliktas piniginių lėšų pervedimas į jūsų prekybos sąskaitą, komisinį mokestį. Kompensacija atliekama, įskaitant atitinkamą premijos lėšų sumą.

Nemokamas dalyvavimas seminaruose ir mokymo programose

Taip pat ir išsamūs mokymai bei specialūs seminarai – prašome kreiptis į savo asmeninį vadybininką!

 

DĖMESIO: *Atkreipkite dėmesį, kad uždarytų lotų MT5 skaičiavimas skiriasi nuo skaičiavimo MT4. Lėšos pagal naudingas prekybos sąlygas į sąskaitą bus įskaitomos už visą sandorį. Pavyzdžiui: atidarote EURUSD 2 lotų pirkimo poziciją, o kita jūsų pozicija yra tos pačios valiutų poros 1 loto pardavimas. Tai reiškia, kad jūsų bendra EURUSD pozicija yra 1 loto pirkimas. Apskaičiuojant lėšas pagal naudingas prekybos sąlygas, tai bus skaičiuojama kaip vienas lotas, jeigu jį iki tol uždarysite.

Prašome perskaityti mūsų VIP paslaugų nuostatas ir sąlygas.

Atgalinio skambučio užklausa

Aš suprantu ir sutinku su Privatumo politika, taip pat sutinku, kad „TeleTrade“ apdorotų mano asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys, ir susisiektų su manimi dėl

TeleTrade įmonė, siekdama pagerinti naršymą šioje svetainėje, savo interneto paslaugoms naudoja slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Jeigu jūs su tuo nesutinkate, bet kuriuo metu galite pakeisti savo naršyklės nustatymus. Skaityti daugiau

 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd yra įregistruota ir Europos ekonominėje erdvėje prižiūrima, kaip tai nustatyta visose ES valstybėse narėse, kuriose teikiamos MiFID direktyvoje nurodytos paslaugos. The Securities Commission of the Republic of Lithuania.

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd – tai registruota Kipro investicinė įmonė (CIF), kurios registracijos Nr. HE272810. Įmonė taip pat turi Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) licenciją Nr. 158/11.

  Įmonės veikla atitinka Direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) nuostatas.

 • Informacija šioje svetainėje pateikiama tik pažintiniais tikslais. Visos pateikiamos paslaugos ir informacija gauta iš šaltinių, kurie laikomi patikimais. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (TeleTrade) ir (arba) bet kuri trečia informaciją teikianti šalis teikia paslaugas bei informaciją be jokių garantijų. Naudodami šią informaciją ir paslaugas, jūs sutinkate, kad TeleTrade jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už jokio asmens ar organizacijos visus ar dalinius nuostolius ar žalą, patirtą pasitikėjus šia informacija ar paslaugomis.

 • Kad būtų užtikrintas klientų lėšų saugumas, „TeleTrade“ bendradarbiauja išimtinai tik su valstybės reguliuojamomis finansinėmis įstaigomis. Prašome žiūrėti visą bankų ir mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuriems patikėta apdoroti klientų lėšas.

  Prašome perskaityti visas mūsų Naudojimo sąlygas.

 • TeleTrade, norėdama padidinti savo lankytojų naršymo efektyvumą, savo interneto svetainėje naudoja slapukus. Naršydami šioje svetainėje, jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu. Jeigu jūs nesutinkate, tada bet kuriuo metu galite pakeisti savo naršyklės nustatymus. Skaitykite daugiau

  „TeleTrade-DJ International Consulting Ltd“ šiuo metu savo paslaugas teikia įvairiose EEE šalyse (išskyrus Belgiją) pagal MiFID nustatytą pasų tvarką, taip pat kai kuriose trečiosiose – ne EEE – valstybėse. Šiuo metu „TeleTrade“ savo paslaugų neteikia JAV piliečiams ir gyventojams.

Susisiekti su mumis
Dalintis informacija
socialiniuose tinkluose
Interneto
konsultantas
Atgalinio skambučio užsakymas
Į puslapio viršų